Z obsahu vyberáme:

  • Mestský úrad informuje
  • Reakcia spoločnosti KFŠ-Delta, s.r.o
  • Z aktivity našich škôl
  • Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou
  • Historické okienko
  • Záhradkárska poradňa