zmluvné strany:         Euroaltis, a.s., Bratislava 

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               3.1.2011

účinná:                      27.12.2007

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     neuvedené