Z obsahu vyberáme:

  • 69. výročie oslobodenia nášho mesta    
  • Mestský úrad informuje
  • Cestovné poriadky miestnej autobusovej dopravy
  • Aký vzduch v Krompachoch dýchame?
  • Historické okienko
  • Záhradkárska poradňa
  • Detská nadácia mesta Krompachy oslávi 20. výročie vzniku