Ukazovateľ

k 31. 12. 2013
Počet obyvateľov

8815

Priemerný vek obyvateľstva

34 rokov

Sobáše

46

Rozvody

17

Narodení

143

Zomrelí

75

z toho do 1 roku

2

z toho do 28 dní

0

Prisťahovaní

79

Odsťahovaní

92


Veková štruktúra obyvateľstva

predproduktívny vek (0-14)


1731

z toho muži

842

z toho ženy

889

produktívny vek

5728

muži (15-60)

2863

ženy (15-60)

2865

poproduktívny vek

1275

muži 61 +

509

ženy 61 +

766