Na základe vyhlásenej výzvy RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY pre prevenciu kriminality bola Mestu Krompachy z OBVODNÉHO ÚRADU KOŠICE poskytnutá dotácia vo výške 9 000 EUR na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality:

ROZŠÍRENIE A MODERNIZÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

V MESTE KROMPACHY


Mesto Krompachy z poskytnutej dotácie zakúpilo 5 ks nových kamier s príslušenstvom, ktoré sú umiestnené v centre mesta a na inkriminovaných miestach s vysokou intenzitou páchania trestných činov.

Cieľom projektu je rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému, ktorý bude využívaný v oblasti prevencie páchania trestnej činnosti na území mesta Krompachy.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“