Na základe vyhlásenej výzvy RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY pre prevenciu kriminality bola Mestu Krompachy z OBVODNÉHO ÚRADU KOŠICE poskytnutá dotácia vo výške 5 000 Eur na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality:

„ZVYŠOVANIE DOPRAVNEJ BEZPEČNOSTI V MESTE KROMPACHY“

Mesto Krompachy z poskytnutej dotácie zakúpilo 3 ks merače rýchlosti s príslušenstvom, ktoré sú z hľadiska dopravy na strategických miestach v meste Krompachy:
-    na ceste II/547 pri vstupe do Krompách, zo smeru Spišská Nová Ves – Košice na ulici Trangusovej, zo smeru Košice – Spišská Nová Ves na ulici SNP;
-    na ceste III/547 15 zo smeru Slovinky – Krompachy na ulici Zemanskej.

Cieľom projektu je zvyšovanie dopravnej bezpečnosti cestnej premávky a chodcov,  predchádzanie dopravným nehodám, čím  sa prispeje  k ochrane životov, zdravia občanov mesta Krompachy a jeho návštevníkov.


„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“