Rok Opatrovateľská služba  Zariadenie pre seniorov 
 2008   6  3
 2009  8  2
 2010  30 (15 preposúdení)  6
 2011  8  5
 2012 6  4
 2013 11  14