Ukazovateľ

k 31. 12. 2012
Počet obyvateľov

8700

Priemerný vek obyvateľstva

34 rokov

Sobáše

49

Rozvody

15

Narodení

111

Zomrelí

70

z toho do 1 roku

4

z toho do 28 dní

0

Prisťahovaní

89

Odsťahovaní

114


Veková štruktúra obyvateľstva

predproduktívny vek (0-14)


1775

z toho muži

895

z toho ženy

916

produktívny vek

5700

muži (15-60)

2855

ženy (15-60)

2845

poproduktívny vek

1231

muži 61 +

483

ženy 61 +

748