Z obsahu čísla vyberáme: * Návšteva biskupa v našom meste * Medzinárodný deň detí * Pozvánka na kultúrne podujatia * Osobnosti Krompách