Z obsahu čísla vyberáme: * Stavanie májov * Zoznam daňových dlžníkov * Jarná očistná kúra organizmu * Festival tanca 2012