zmluvné strany:         Úrad vlády Slovenskej republiky

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               21.3.2012

účinná:                      22.3.2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá