zmluvné strany:         Štefan Škorupka

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               21.3.2012

účinná:                      22.2.2012

hodnota zmluvy:         neuvedené 

trvanie:                     doba neurčitá