zmluvné strany:         Brantner Krompachy s.r.o.

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               24.2.2012

účinná:                      25.2.2012

hodnota zmluvy:         neuvedené 

trvanie:                     do 31.7.2012