zmluvné strany:         Obvodný úrad Košice

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               8.3.2012

účinná:                      9.3.2012

hodnota zmluvy:         3000 € 

trvanie:                     doba neurčitá