zmluvné strany:         Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               12.3.2012

účinná:                      13.3.2012

hodnota zmluvy:         neuvedená 

trvanie:                     doba neurčitá