zmluvné strany:         Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
                                republiky

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               16.2.2012

účinná:                      17.2.2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá