zmluvné strany:         Mariban s.r.o., Krompachy

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               8.2.2012

účinná:                      9.2.2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá