zmluvné strany:         DATALAN, a.s., Bratislava

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               31. 1. 2012

účinná:                      1. 2. 2012

hodnota zmluvy:         10 € / mesiac

trvanie:                     doba neurčitá