Ukazovateľ

k 31. 12. 2011
Počet obyvateľov

8648

Priemerný vek obyvateľstva

34 rokov

Sobáše

47

Rozvody

14

Narodení

127

Zomrelí

70

z toho do 1 roku

0

z toho do 28 dní

0

Prisťahovaní

66

Odsťahovaní

145

Veková štruktúra obyvateľstva
predproduktívny vek (0-14)

1631

z toho muži

789

z toho ženy

842

produktívny vek

5736

muži (15-60)

2887

ženy (15-60)

2849

poproduktívny vek

1174

muži 61 +

716

ženy 61 +

458