zmluvné strany:         Zdenka Milčáková

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               26. 1. 2012

účinná:                      27. 1. 2012

hodnota zmluvy:         40,00 €

trvanie:                     doba neurčitá