zmluvné strany:         Vojtech Loja

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               16. 11. 2011

účinná:                      17. 11. 2011

hodnota zmluvy:         23,24 €

trvanie:                     doba neurčitá