zmluvné strany:         Beáta Gilková

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               24. 1. 2012

účinná:                      25. 1. 2012

hodnota zmluvy:         33,19 €

trvanie:                     doba neurčitá