zmluvné strany:         Iveta Michalková

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               23. 1. 2012

účinná:                      24. 1. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedená

trvanie:                     do 31.12.2013