zmluvné strany:         Slovenská sporiteľňa, a.s. , Bratislava

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               17. 1. 2012

účinná:                      18. 1. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedená

trvanie:                     doba neurčitá