zmluvné strany:         Združenie "Skládka Halňa I. stavba - Inžinierske stavby a.s.-Dúha a.s."

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               13. 1. 2012

účinná:                      14. 1. 2012

hodnota zmluvy:         6 240 811,61 € s DPH

trvanie:                     do 30.11.2012