zmluvné strany:             SPP - distribúcia, a.s. Bratislava

                                   Mesto Krompachy

 

zverejnená:                  9. 1. 2012

účinná:                        10. 1. 2012

hodnota zmluvy:           157,30 € / mesiac (nájom)

trvanie:                       doba neurčitá