zmluvné strany:         Ladislav Pohly

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               29. 12. 2011

účinná:                      30. 12. 2011

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     do 31.12.2013