zmluvné strany:         Ľubomír Tomašov

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               28. 12. 2011

účinná:                      29. 12. 2011

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     do 31.12.2013