zmluvné strany:         Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               27. 12. 2011

účinná:                      28. 12. 2011

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá