zmluvné strany:         Dexia banka Slovensko a.s.

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               22. 12. 2011

účinná:                     23. 12. 2011

hodnota zmluvy:

trvanie:                     do 31.12.2019