Z obsahu čísla vyberáme: * Program XX. Krompašského jarmoku * Návšteva Nadlaku v Rumunsku * Škola sa začala * Nová trieda v MŠ na Hlavnej ulici * Verejná obchodná súťaž