Vďaka finančnej podpore z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  Mesto Krompachy realizuje projekt pod názvom


„Oprava objektu sociálneho zariadenia ÚTULOK „MAŠKA“ Krompachy“


Schválená výška finančných projektov pre náš projekt je: 40 000 €


Hlavným zámerom mesta je zo schválených finančných prostriedkov:

-       Zateplenie strechy

-       Zmena spôsobu vykurovania

-       Výmena okien

-       Zateplenie obvodového plášťa

-     Oprava elektroinštalácia

 
Zrealizovaním projektu sa dosiahne skvalitnenie poskytovaných služieb v sociálnom zariadení Útulok „MAŠKA“ pre cieľovú skupinu ľudí bez prístrešia.