Zobsahu čísla vyberáme: * Veľká Noc je opäť tu * Zdravotnícke okienko * Prihovára sa Vám Primátorka mesta Krompachy * Prevádzkový poriadok pohrebísk * Okienko špeciálnej základnej školy * Záhradkárska poradňa