Mesto Krompachy realizovalo projekt financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity pod názvom


„Rekonštrukcia elektroinštalácie komunitného centra v Krompachoch“Schválená výška finančných prostriedkov pre náš projekt je 12 000 €.

Hlavným cieľom realizácie tohto projektu je skvalitnenie komunitného centra, kde vykonávajú činnosť terénni sociálni pracovníci. Rekonštrukciou sme zabezpečili funkčnosť a možnosť ďalšieho rozšírenia aktivít komunitného centra a zlepšenia možnosti poskytovania sociálneho poradenstva pre klientov.


„Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR. Za obsah projektu je výlučne zodpovedné Mesto Krompachy“