Talentové prijímacie skúšky

10.6.2019 - 14.6.2019

v čase od 13:00 do 17:00 hod.

v budove Základnej umeleckej školy v Krompachoch

Hudbný odbor

Výtvarný odbor

Tanečný odbor

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

 

Viac info na www.zuskrompachy.eu