„Obnova bytového domu Slovinská č.7,  Krompachy“

 

zverejnené dňa:06.06.2019

sňaté dňa:21.06.2019