Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme,

že nás dňa 3. februára 2019 vo veku 74 rokov opustil

Ján Ferkó.

Rozlúčte sa s ním spomienkou pri zapálenej sviečke.

Kremácia bude dňa 13. 2. 2019 v Košiciach.

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 14. februára 2019 vo veku 63 rokov navždy opustila 

Mgr. Mária Farkašová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 18. 2. 2019 podľa obradov rím. - kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch. 

  

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.