Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

 S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás vo veku nedožitých 39 rokov navždy opustil

Roman Tomčík.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 16. októbra 2018 o 13,00 hod. podľa obradov rím.-kat. cirkvi v kostole  v Krompachoch.

 

 

 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.