Sídlo 
Mestská polícia
SNP 84
053 42 Krompachy
 
tel. : 053/447 2627
mobil: 0902 772 000
 
Náčelník mestskej polície:
Mgr. Jozef Kuna