Mestský úrad Krompachy

Námestie slobody 1

053 42 Krompachy

 

Zástupca mestského úradu

Ing. Dárius Dubiňák
tel.: 053/ 419 22 13
 
 

Prednostka mestského úradu

Anna Nemčíková
tel.: 053/ 447 29 22
mob.: 0915 933 403
 

Sekretariát

tel.: 053 / 419 22 11
mob.: 0918 960 825

 

Asistent primátorky

Stanislav Barbuš