zmluvné strany:            Ján Kiška

                                   Mesto Krompachy

 

zverejnená:                  16. 2. 2011

účinná:                         17. 2. 2011