Aj tento rok - 4. januára popoludní - zavítala do Prezidentského paláca v Bratislave vyše 60-členná skupina koledníkov Dobrej noviny. Tentoraz to boli vybrané skupiny koledníkov z Krompách, Valaskej Belej a Sene pri Košiciach. Tí reprezentovali viac ako 26 000 koledníkov, ktorí vo vianočných a novoročných dňoch navštevujú domovy vo svojich farnostiach, „ohlasujú ľuďom dobrú novinu o narodení Pána Ježiša a zbierajú peniaze na pomoc ľuďom v Afrike, ktorí žijú v oveľa ťažších podmienkach ako žijeme my, “ týmito slovami uviedol koledníkov prezidentskému páru riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík.

Mladí koledníci predviedli hostiteľom pásmo kolied a vinšov, piesní a veršov, prostredníctvom ktorých už šestnásty rok pomáhajú núdznym ľuďom v Afrike. Podľa slov Mariána Čaučíka v minulom roku koledníci navštívili viac ako 80 000 rodín v 1 284 mestách a obciach Slovenska a vyzbierali spolu s individuálnymi darmi takmer 885 000 €.

Prezident Ivan Gašparovič venoval koledníkom finančný dar a poďakoval sa im za to, že majú také bohaté a žičlivé srdcia; že majú dobrú vôľu a sú jej vyslancami ďaleko od Slovenska. „Vy chodíte a robíte všetko pre to, aby ste pomohli tým, ktorí si sami pomôcť nevedia, alebo nemôžu; tým, ktorí nemajú rodičov, tým, ktorí si nemajú ani čo obliecť, " povedala hlava štátu.

Keď si prezidentský pár prevzal darčeky od koledníkov – výšivku so znakom Dobrej noviny, DVD o projekte Dobrá novina , chlieb a syr, knihu básní Moniky Tančákovej, obraz a knihu o Krompachoch, sklo z Valaskej Belej, Ivan Gašparovič opätovne poďakoval koledníkom aj za to, že ho symbolicky prinavrátili do čias, keď ešte ako malý chlapec tiež chodil koledovať.

Predseda eRka uviedol, že i napriek hospodárskej kríze a jej dopadom ľudia na Slovensku boli ochotní dať zo svojich úspor viac prostriedkov na pomoc ľuďom žijúcim ďaleko od nich v extrémnej chudobe ako po minulé roky.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.

Z minuloročnej zbierky sa podporilo 37 projektov v Keni, Sudáne, Ugande, Etiópii, v Mozambiku a na Madagaskare. Peniaze od slovenských darcov pomohli napríklad deťom ulice, postihnutým deťom a ženám v Keni, ale takisto ľuďom, ktorí trpia nedostatkom vody. V južnom Sudáne podporuje Dobrá novina prevádzku nemocníc, v Etiópii vzdelávanie detí a žien, v Ugande zas pomáha sirotám, ktorých rodičia zomreli na AIDS.

Výťažok z tohtoročnej zbierky zabezpečí, aby začaté projekty pokračovali a v prípade potreby sa mohli aj rozšíriť. V Sudáne plánuje Dobrá novina podporiť stavbu nového ubytovacieho zariadenia pre študentov na zdravotníckej škole pri nemocnici v Mapourdite a pokračovať v podpore rekonštrukcie nemocnice v Marial Lou. Obe tieto vidiecke nemocnice zabezpečujú zdravotnícku starostlivosť pre miestnych ľudí zo širokého okolia a pôsobia v nich aj slovenskí lekári, ktorých vysiela Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.