zmluvné strany:          Jozef Saxa

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:              25. 1. 2011

účinná:                    26. 1. 2011