Z obsahu vyberáme: * Uznesenie z ustanovujúceho zasadania MsZ * Horoskop na rok 2011 * Dobrá novina z Krompách u pána prezidenta SR * Krytá plaváreň je opäť otvorená * Program KINA SLÁVIA