zmluvné strany:              Helena Medveďová

                                     Mesto Krompachy

 

zverejnená:                    20. 1. 2011

účinná:                           21. 1. 2011