zmluvné strany:      TERMOKOMPLEX, s. r.o. Krompachy

                             Mesto Krompachy

 

zverejnená:            19. 1. 2011

účinná:                   20. 1. 2011