Život v rómskych osadách nie je ľahký, často je ovplyvnený chudobou spôsobenou nezamestnanosťou, nevhodným bývaním, či nedostatkom vzdelania. Aj napriek tomu všetkému ich spájajú silné spoločenské väzby, úžasný temperament a dobrá nálada. Sú to výnimoční ľudia bohatí na svoju kultúru a tradície. Ich chytľavý spev, dynamické tance nás neraz dokážu postaviť zo stoličky.

Ich spolužitie prestavuje nie málo problémov, v osade sa vyskytujú sociálno-patologické javy, najmä fetovanie, vandalizmus, kriminalita, konflikty medzi rodinami a práve členovia MOaPS sú v takýchto situáciách nápomocní najmä pri dodržiavaní verejného poriadku a bezpečnosti osôb v komunite, ako aj pri zabezpečovaní bezpečnosti detí počas ich odchodu do školy a zo školy.

Sme radi, že sme mohli aj takouto formou povzbudiť členov MOaPS, aby sa aj naďalej podieľali na preventívnych opatreniach a na zlepšení kvality života v komunite.

„Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou“

 

Mgr. Kristína Mihaliková – odborný manažér KC