Darcovia môžu prísť darovať krv v priestoroch Súkromnej spojenej školy EDURAM na Ul. M. Šprinca (oproti rímsko-katolíckemu kostolu) v týchto termínoch:

 

- 3. jún 2024, 

- 14. október 2024, 

- 18. november 2024 (kampaň Študentská kvapka). 

 

Odbery realizujú zamestnanci HTO Levoča.

Prosíme o zdieľanie informácie a srdečne pozývame všetkých záujemcov.