Komfortnejší pobyt klientom denného stacionára poskytuje relaxačné polohovacie kreslo.  Klienti v ňom môžu sledovať svoj obľúbený program v televízii s vyloženými nohami, čítať knihu, lúštiť krížovky, alebo si dopriať poobednú siestu či krátky spánok v takmer ležiacej polohe.