Program:

o 14.15 hod. – pietna spomienka pri hrobe obetí II. svetovej vojny,

o 14.30 hod. – slávnostný akt kladenia vencov obetí pri pamätníku na Námestí slobody.

 

Ing. Dárius DUBIŇÁK  v.r.

primátor mesta