Výstava sa tak, ako aj predchádzajúce koná pod záštitou primátora mesta Krompachy Dáriusa Dubiňáka. Ako počas vernisáže zdôraznila prednostka Mestského úradu v Krompachoch Anna Nemčíková, mať dobrého suseda je dvojnásobná výhra. "Sme radi, že spolupráca mesta Krompachy a obce Kluknava sa deje aj na poli umenia a kultúry. Verím, že sa aj v budúcnosti bude len a len zlepšovať vo všetkých oblastiach."

Radovan Zimmermann sa poďakoval vedeniu mesta Krompachy za možnosť prvýkrát vystavovať v jeho rodnom meste. Ako zdôraznil, séria obrazov Salvator Mundi nie je o ňom, ale o podstate.

„Sme len ceruzkami v rukách stvoriteľa. Je len na nás, ako sa necháme viesť. Ceruza zanecháva stopu alebo odkaz. Po ceruze môže ostať krásna veta či umelecké dielo, ale aj urážajúce slovo či čarbanica. Nebuďme zatupené ceruzky, áno môžu nás zlomiť, môžu nás vygumovať, ale my môžeme nanovo zmysluplne kresliť. Raz však dokreslí aj tá najdlhšia ceruza a strúhaním dôjde do samotného konca. Práve preto je tu ON zmysel života. Pozvánku na vernisáž dostal ako prvý a verím, že je tu dnes s nami. Nech sa páči Salvator  Mundi,“ priblížil umelec.  

Diela umelca zaujmú nielen technikou, ale aj expresivitou palety, ktorá umocňuje silu videného. Pri pohľade na jeho obrazy máte pocit radosti, sily, nádeje, pocit spásy. Salvator Mundi – Spasiteľ sveta je ústredným motívom vystavovaných diel. Diela nesú v sebe odkaz spásy. Spásu, ktorú so sebou Spasiteľ prináša nie je iba post scriptum na konci života. Kráľ kráľov prináša nádej záchrany a spásy.

Diela R. Zimmermanna reprezentujú Spiš po celom svete, stálu expozíciu má v priestoroch Spišskej Kapituly. Pravidelne sa zúčastňuje plenérov a výstav po celej Európe. Od roku 2022 vystavuje pravidelne v Benátkach. Aktuálna výstava Salvator Mundi vo výstavnej sieni mesta Krompachy potrvá mesiac. Pozrieť si ju je možné počas otváracích hodín Mestskej knižnice v Krompachoch. Po výstave v našom meste budú jeho diela obdivovať aj návštevníci Bratislavského hradu.

Foto: Štefan Jendrek